Av. Meritxell, 11 AD500 Andorra la Vella. +376 880 111

QUI SOM

MISSIÓ

Oferir i assegurar un òptim grau de seguretat

Oferir i assegurar un òptim grau de seguretat que permeti que les relacions humanes es desenvolupin de forma natural, a més, de satisfer la seguretat necessària per a totes i cadascuna de les seves pertinences.

Operar amb prevenció i coneixement davant de les lleis sobre seguretat i control dels diversos organismes normatius i jurídics. Tractar i prevenir furts, incendis i comportaments indeguts amb professionals capacitats i amb una metodologia òptima.

VALORS

Prenem en consideració els valors humans

Prenem en consideració els valors humans, GSI Seguretat respecta i fomenta la llibertat individual, el dret a la igualtat, la presumpció d’innocència i el tracte equitatiu, a més de fomentar:

  • Lleialtat: El nostre equip valora i fomenta aquesta virtut ja que és un valor important que tot ésser humà disposa i que contribueix a la cooperació i el desenvolupament.
  • Treball en equip: El treball en equip mitjançant les eines necessàries, permet i fomenta l’adquisició de resultats satisfactoris i objectius marcats. Professionalisme: GSI fomenta aquesta virtut. L’empresa compta amb personal format i acreditat per dur a terme els seus treballs.
  • Innovació: La nostra empresa compta amb un departament d’investigació i de desenvolupament en recerca continua de noves tecnologies i talents. A més, ens coordinem amb els nostres fabricants i col∙laboradors per a la recerca d’innovació i solucions.
  • Compromís: El compromís davant els objectius marcats i el bon desenvolupament del treball fan que les coses funcionin. Davant les nostres responsabilitats, operar amb compromís ens permet seguir contribuint en adquirir els objectius marcats.
  • Gestió Responsable: Vetllar perquè la gestió sigui eficient i responsable i perquè es respecti la ètica fonamental de cooperació entre les relacions humanes. Propietat Privada: Fomentem aquest valor com un compromís ferm que desenvolupem davant la família i l’amistat, i en virtut del respecte i la preservació del patrimoni privat dels nostres clients.

HISTÒRIA

La nostra empresa, compta amb una història extensa

La nostra empresa, compta amb una història extensa de contribució dins la seguretat del Grup Pyrénées i altres empreses de la corporació.

La seva història comença ara fa 40 anys. S’inicia en la seguretat de grans magatzems i poc a poc ha anat expandint‐se incorporant nous clients i nous serveis.

Ara, comptem amb una plantilla de gent formada i experimentada en la seguretat. Un equip de gent professional i capaç de garantir la seguretat amb fermesa.