Av. Meritxell, 11 AD500 Andorra la Vella. +376 880 111

Seguretat contra incendi

Instal·lacions de protecció contra incendi

  Detecció d'incendi:
Amb GSI Seguretat, vostè tindrà el seu negoci protegit davant d'incendis. La detecció automàtica d'incendi controlada remotament des del centre de control de GSI, li permetrà, en qüestió de segons, alertar davant l’aparició de fum o l’augment de temperatura en etapes prèvies a l'aparició del foc.

A més, el nostre servei de manteniment d’instal·lacions, li inspeccionarà i repararà les instal·lacions tal com regeixen les lleis i reglaments nacionals i internacionals, tot prevalent el funcionament òptim de les instal·lacions.

 

  Extinció d'Incendi:
Comptem amb dispositius totalment homologats, certificats i acreditats. Fem manteniments sobre els dispositius d'extinció d’incendis i ens encarreguem de les proves de qualitat periòdiques. Amb els nostres productes i manteniments estalviarà perquè gaudirà d'unes instal·lacions sanejades en tot moment.

  • Mitjans d’extinció: Confiem en els nostres fabricants (EXFAEX), per la seva qualitat, certificació i experiència. Seguint les necessitats del reglament, en qualsevol tipus d'equipament d'extinció d'incendis mitjançant pols, CO2, aditius, aigua o espuma, ja siguin, extintors, BIE's, ruixadors, circuit d'impulsió d'H20, columnes seques, hidrants, etc ... Instal·lem, controlem, supervisem i realitzem el manteniment, pel bon funcionament d'aquests equips, perquè creiem que els manteniments ben realitzats afavoreixen la durabilitat i la fiabilitat.

  • Control de fums: Instal·lem i realitzem el manteniment de tot tipus de sistemes de control i extinció de fums com exutoris, comportes talla foc, extractors de fum, sistemes automàtics, etc... Integrem les tecnologies per tal de minimitzar els costos d’instal·lació.

  • Altres tipus d’extinció automàtica: GSI Seguretat li ofereix la possibilitat d’instal·lar sistemes automàtics d’extinció moderns mitjançant:

    • Extinció automàtica amb gas
    • Extinció automàtica de cuines
    • Extinció mitjançant espuma

 

  Detecció de CO:
La detecció de monòxid de carbó i altres gasos en industries, garatges, etc... mitjançant centrals de tractament i diagnòstic de l’aire, son tecnologies obligatòries per a certes tipologies de locals. GSI Seguretat li assessorarà en cada cas de les millors tecnologies a utilitzar i li assessorarà, mitjançant un estudi de prevenció, dels gasos que el seu local o negoci es propens a desenvolupar, així com del grau de perillositat de cadascun.